FAQ'S

Vindt u uw vraag hieronder niet terug, heeft u een opmerking, een goed idee of een verbeteringsvoorstel laat het ons dan zeker weten via info@hamseliga.be!

Wat als een speler een blessure oploopt tijdens de wedstrijd?


Dit moet u steeds tijdens of na de match melden aan de scheidsrechter die het ongeval/blessure noteert op het wedstrijdblad.

Na de wedstrijd gaat u naar onze site www.hamseliga.be en kiest u via menu “meer” de link naar VZVB, daar kan u de verzekeringspapieren van Ethias downloaden.  Dit kan via deze link. U stuurt het formulier daarna per post naar het Provinciaal Secretariaat, Borluutstraat 3, 9140 Temse of per mail naar vzvb.oostvlaanderen@gmail.com.

Wat als er geen scheidsrechter aanwezig is?


Een wedstrijd mag nooit gespeeld worden zonder scheidsrechter.

Een wedstrijd mag niet uitgesteld worden wegens afwezigheid van de scheidsrechter.

Indien de officieel aangeduide scheidsrechter afwezig is of niet meer in staat is zijn opdracht te vervolgen wegens blessure of ziekte, moet de tweede scheidsrechter of, bij ontstentenis, een gelegenheidsscheidsrechter zijn plaats innemen.

De gelegenheidsscheidsrechter beschikt over alle bevoegdheden, toegekend aan de officiële scheidsrechter.

Bij ontstentenis van officieel aangeduide scheidsrechter(s) is de rangorde om hem (ze) te vervangen de volgende:

a) neutrale scheidsrechter 

b) scheidsrechter behorend tot de bezoekende club

c) scheidsrechter behorend tot de thuisclub

d) neutraal gelicentieerd lid

e) gelicentieerd lid of speler behorend tot de bezoekende club

f) gelicentieerd lid of speler behorend tot de thuisclub

g) in laatste instantie moet de thuisclub beroep doen op de terreinafgevaardigde

Verdere details vindt u via deze website via menu reglementen.

Hoe kan ik een wedstrijd verplaatsen?


Het verplaatsen van een wedstrijd kan enkel gebeuren via een formulier via deze link.

Dit maximaal 2 x per seizoen, ten minste 9 dagen voor de originele wedstrijddatum

en mits een onkost van 20€ (onkosten annulatie scheids en zaal).

De vragende partij moet ook vooraf het goedkeuren verkrijgen van de tegenpartij

met bewijs van een mail, door te sturen naar info@hamseliga.be.

Melden van een verplaasting of forfeit moet eveneens gebeuren aan de verantwoordelijke van de scheidsrechters op het nummer 0498/46.31.61 of klik hier voor mail.

Ik geraak niet aan genoeg spelers. Wat nu?


Ofwel probeer je ten minste 9 dagen voor de originele wedstrijddatum de wedstrijd te verplaatsen ofwel moet je forfeit geven. Let op: in beide gevallen moeten er onkosten betaald worden voor het annuleren van de scheidsrechter en zaal. Het loont nog steeds om uw leden aan te moedigen om dit te vermijden en de tegenstander niet in de kou te laten staan.

Ik ben nog op zoek naar extra spelers...


Ieder nieuw lid is altijd welkom in de Hamse Liga, al is dit niet altijd evident om nieuwe leden te vinden.

De Hamse Liga laat toe om reeds bestaande leden van andere ploegen bij uw ploeg in te schrijven.

Hier zijn echter wel enkele limieten. Wat is nu wel mogelijk?

- een speler mag aantreden in de weekcompetities en in de zaterdagreeks voor een verschillend team

- een speler mag aantreden in de provinciale reeks en in de niet-provinciale reeks voor een verschillend team

Let op: in beide gevallen mag de speler enkel bij één team aantreden in de bekercompetitie,

het team waar hij de eerste bekermatch mee heeft gespeeld


Eén van mijn spelers heeft een rode kaart gekregen. Welke schorsing mag ik verwachten?


Het reglement zegt dat de speler automatisch de eerst volgende wedstrijd geschorst is, ongeacht of het om beker of competitie gaat. Afhankelijk van wat er gebeurde is het een minnelijke schikking of verwijzing naar de sportcommissie. Ernstige gevallen krijgen een onmiddelijke schorsing tot de zaak voorkomt. Verdere details vindt u via deze website via menu reglementen.

Gelden dezelfde regels inzake de terugspeelbal bij boarding in de Circus Arena?


Alles is echter hetzelfde als bij zaalvoetbal. Er is echter één belangrijke uitzondering: de doelman mag de bal ook met de handen opnemen wanneer de bal naar hem gecontroleerd of ongecontroleerd terugkomt via de boarding.

Waar vind ik alle uitslagen en klassementen terug?

Via deze website via deze link.

Wat als één van onze spelers later toekomt voor de wedstrijd?


Voor de wedstrijd dienen alle namen op het wedstrijdblad geschreven. Dit zowel van de aanwezigen als van zij die nog kunnen komen. De blanco lijnen worden dan door de scheidsrechter onbruikbaar gemaakt.

Wanneer iemand toekomt en hij staat op het wedstrijdblad, dan dient deze speler zijn identitieskaart of rijbewijs te laten zien aan de scheidsrechter en mag hij deelnemen aan de wedstrijd. Staat hij echter niet op het wedstrijblad dan kan hij niet meer toegevoegd worden en dus niet meer deelnemen aan de wedstrijd.

Er is echter 1 uitzondering: wanneer er maar 4 spelers aanwezig zijn en deze zijn genoteerd op het wedstrijdblad dan

laat de scheidsrechter 1 blanco regel open. De rest zal de scheidsrechter onbruikbaar maken.  Een extra speler die dan later nog toekomt, ook tijdens de wedstrijd, kan nog ingeschreven worden.  Deze uitzondering geldt wel maar voor 1 speler.