REGLEMENTEN 5V5 1/3 concept BOARDING/KUNSTGRAS
!
1. Uitrusting
Schoenen!met!metalen'noppen'zijn'niet'toegestaan!!
!
2. Slidings en contact
Slidings'en'tackels'zijn'niet'toegelaten.!Minimaal!contact!is!mogelijk!volgend!VZVB!regels.!Ver-
boden!fysiek!contact!te!maken!met!spelers!tegen!de!boarding.!Verboden!om!met!je!handen!
boarding!en!netten!vast!te!houden.!!
!
3.Penalty en vrije schop
Een!indirecte!vrije!trap!wordt!toegekend!bij!overtredingen!buiten!het!strafschopgebied.!!
Een!penalty!wordt!toegekend!bij!een!overtreding!binnen!het!strafschopgebied.!!
Penalty’s'neem'je'zonder'aanloop.!VEILIGHEIDSREGELS!!
!
4. Spelzone
Spelen'met'de'boarding'is'toegelaten.!Raakt!de!bal!het!plafond-!of!zijnet!dan!mag!de!tegen-
stander!de!bal!inspelen!daar!waar!de!bal!het!net!raakte.!Wanneer!de!bal!het!net!raakt!achter!
het!doel:!bal!is!voor!de!doelman!indien!de!aanvaller!of!doelman!de!bal!laatste!raakte.!!
De!bal!mag!door!de!tegenstander!worden!ingespeeld!halfweg!het!veld!aan!de!boarding!indien!
een!verdediger!de!bal!als!laatste!raakte.!Spelers!mogen!het!strafschopgebied!betreden.!!
!
5. Aantal spelers
Er!wordt!5'tegen'5!gespeeld.!4!spelers!en!1!keeper.!!
Elk!team!mag!gedurende!de!wedstrijd!op!elk!tijdstip!naar!believen!spelers/speelsters!
vervangen.!Vervanger!mag!het!terrein!pas!betreden!als!de!te!vervangen!speler!van!het!veld!is.!
Op!vraag!van!de!kapitein,!zal!de!scheidsrechter!het!spel!even!stilleggen!om!de!vervanging!te!
laten!doorgaan.!Dit!zal!gebeuren!wanneer!1'van'de'doelmannen'in'balbezit'is.!!
!
6. Duur van een wedstrijd (Business League)
Een!partij!duurt!2x'25min'(5min'rust).!!
!
7. Scheidsrechter
Alle'beslissingen'van'de'scheidsrechter'dienen'te'worden'aanvaard.!!
!
8. Buitenspel en hoekschoppen
De!buitenspelregel!wordt!niet!toegepast.!Hoekschoppen'zijn'er'niet.!!
!
9. Vastzetten in de hoek
Wanneer!een!speler!(met!de!bal)!niet!uit!de!hoek!kan!komen!(rugdekking)!fluit!de!scheidsrecht-
er!na'enkele'seconden'een'indirecte'vrije'trap!voor!de!balbezitter.!
10. De doelman
Ook$bij$boarding$geldt$als$«spelactie»!de#bal#binnen#de#5”#na#de#eerste#aanraking#doorspelen.#!
De# bal# opnieuw# in# het# spel# brengen# nadat# de# bal# de# doellijn# heeft# overschreden,# wordt# niet!
beschouwd*als”*het*spelen*van*de*bal”*door*de*doelwachter.!
!
Binnen%het%doelgebied%moet%de"doelwachter"de"bal"met"de"handen"spelen"wanneer"hij"de"bal"
opnieuw(in(het(! spel%brengt%nadat%de%bal%de%doellijn%heeft%overschreden.%!
De#doelwachter#mag#de#bal#met#de!handen&spelen:!
-!wanneer&een&medespeler&hem&de&bal&bij&intrap&toespeelt.!
-!wanneer&de&bal&in&laatste&instantie&geraakt&werd&door&een&tegenstrever.!
-!wanneer&de&bal&naar&hem&terugkomt&bij&een&scheidsrechtersbal.!
-!wanneer&de&bal&naar&hem&gecontroleerd&of&ongecontroleerd*terugkomt*via$de$boarding!
De# doelwachter# mag# de#bal#niet#met# de# hand en# spelen#wanneer#een#medespeler# hem# de# bal#
gecontroleerd*toespeelt*(zonder*contact*met*de*boarding).!
Indien&de&doelwachter&tijdens&het&spel&de&bal&raakt&of&afweert,&mag&hij!de#bal#opni euw#spelen#op#
voorwaarde( dat( de( bal( hem( niet( vrijwillig( werd( toegespeeld( door( een( medespeler.( De(
doelwachter+moet+dan+wel+de+bal+ontzetten+en+daarmee+zijn+spelactie)besluiten.!
Indien&de&doelwachter&ti jdens&het&spel&de&bal&afweert&en&de&bal&daarop#zijn#doelgebied#verlaat,#
mag$hij$de$bal$opnieuw$spelen,$maar$moet$de$“5-secondenregel”+gerespecteerd+blijven.!
'
Buiten' het' doelgebied' geldt' eveneens' de" “" 5-secondenregel* “* en* het* aantal* keren* dat* de*
doelwachter+de+bal+speelt,+zijn+daar+niet+van+toepassing.!
!
Een$inbreuk$door$de$doelwachter$blijft$hetzelfde$als$voor$zaalvoetbal$en$zal$bestraft$worden$met$
een#onrechtstreekse#vrije#trap#voor#de#tegenstrever.#Indien#de#overtreding#werd#begaan#binnen#
het$doelgebied,$wordt$de$onrechtstreekse$vrije$trap$toegekend!aan#de#tegenstrever#op#de#lijn#die#
het$doelgebied$afbakent,$zo$dicht$mogelijk$bij$de$plaats$waar$de$overtreding$werd$begaan.'
!